Fashion Revolution Denmark er med i Good Clothes Fair Pay Kampagnen om levelønninger


Leveløn er en fundamental menneskerettighed – dog modtager de færreste tekstilarbejdere det. Det er et brud på menneskerettighederne, når modekoncerner ikke betaler deres medarbejdere en leveløn, så de kan møde deres basale behov. Men det kræver vi ændret nu!

Af: Kathrine Dovnborg Frederiksen

Der er stor forskel på en minimumsløn og en leveløn. De har en minimumsløn i nogle af de lande, som producerer vores tøj, men end ikke den er tilstrækkelig til at kunne imødekomme en arbejders behov – og i mange tilfælde modtager de ikke engang minimumslønnen.

EU har erklæret levelønninger for en fundamental menneskerettighed. Ved at tjene en leveløn tillades arbejderen at forsørge sig selv og dem, der er afhængige af dem. De kan imødekomme deres basale behov, som inkluderer mad, bolig, uddannelse samt behov for lægehjælp. Levelønnen burde kunne tjenes på en almindelig arbejdsuge, som ikke overstiger 48 timer, så arbejderen ikke er tvunget til urimelig overtid eller at have flere jobs. Flere steder er børnene i familien tvunget til at arbejde i stedet for at gå i skole, da familien er afhængige af deres indtjening for at dagligdagen kan hænge sammen.

Fagforeninger, arbejdsrettighedsgrupper samt akademikere har udviklet mulige værktøjer, som kan bruges til at udregne, hvad en leveløn skal være i de respektive lande, hvor vores tøj produceres. 

Modeindustrien bidrager med mere end 10 millioner arbejdspladser verden over, og de færreste bliver betalt en løn, der kan imødekomme deres basale behov. Brands har en klar indflydelse på lønsætningen, hvor deres produktion finder sted, da de er med til at bidrage til den hårde konkurrence mellem leverandørerne. Flere lande frygter, at brands vil flytte deres produktion til andre lande, hvis de hæver minimumslønnen. 

Hvis arbejdere gennem hele forsyningskæden modtog en leveløn, ville vi kunne løfte hele familier og samfund ud af fattigdom og bidrage til afgørende økonomisk og social udvikling i forbindelse med FN’s verdensmål. 

Tekstilarbejdere bliver altså holdt i fattigdom, mens store modekoncerner fortsætter med at profitere på deres hårde arbejde. Det er et udnyttende og unfair system, og vi er nødt til at kræve mere og bedre. Derfor vil vi gennem Good Clothes Fair Pay kampagnen, som er en European Citizens’ Initiative, kæmpe for en lovgivning, som skal hjælpe med at opnå levelønninger gennem forsyningskæder i modeindustrien verden over. Dette krav til due diligence skal sikre, at alle virksomheder griber ind og tager ansvar for menneskene i deres forsyningskæder. Good Clothes Fair Pay’s lovforslag skal ikke kun påvirke EU lande, men det skal også gælde virksomheder, som ønsker at sælge deres produkter i EU – ligegyldigt hvor deres varer er produceret. 

Good Clothes Fair Pay er startet af en samling af organisationer fra henholdsvis Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Slovakiet, Spanien og Holland, og det er koordineret af Fashion Revolution og Fair Wear Foundation. En ECI (European Citizens’ Initiative) er en mulighed, som EU borgere har, for at kunne foreslå lovgivninger inden for EU kompetence. For at kunne tage lovforslaget videre til Europa Kommissionen skal vi bruge 1 million underskrifter fra europæiske borgere. Vi vil begynde at indsamle underskrifter i sommeren 2022. 

Vi ønsker bedre lovgivninger og regulationer i Europa, som sikrer, at europæiske virksomheder tager ansvar for deres produktion. Vi ønsker ikke, at varer solgt i Europa er produceret på baggrund af menneskerettighedskrænkelser, som vi uvidenede støtter og finansierer. Europæiske virksomheder skal gribe ind og sikre, at menneskene i deres forsyningskæde bliver betalt en fair løn for deres arbejde. 

Europa Kommissionen er netop kommet med et nyt direktivforslag omhandlende lovpligtig due diligence samt offentliggjort en ny ambitiøs tekstil strategi, som begge omhandler yderligere ansvarlighed i modeindustriens forsyningskæder. Derfor er det relevant netop nu at kæmpe for lovpligtig leveløn. Hvis lovforslaget går igennem, vil det være et banebrydende skridt mod en mere fair modeindustri, hvor brands holdes ansvarlige for deres produktion, dens konsekvenser og dem, den berører. Vi mener, at en proaktiv politik som denne er afgørende for at kunne sikre millioner af tekstilarbejderes arbejdssikkerhed og velfærd, og at EU kan føre vejen mod en positiv forandring. 

Fordi kampagnen er en ECI skal vi bruge 1 million underskrifter – vi håber derfor meget, at du har lyst til at støtte lovforslaget, så snart vi starter underskriftindsamlingen. 

Når vi når 1 million underskrifter, så skal Europa Kommissionen mødes med os for at drøfte lovforslaget. Dette sikrer ikke, at lovforslaget går igennem, præcis som vi har lagt det ud, men førhenværende ECI’er har stadig skabt betydelige opfølgende handlinger fra Europa Kommissionen. Det vil skabe opmærksomhed på problemet, og vil skabe en varig påvirkning af lønsystemet samt skabe debat på EU-plan.

Sources: 

Related Posts